مرکز تحقیقات هماتولوژی، انکولوژی و پیوند سلولهای بنیادی
مرکز تحقیقات هماتولوژی، انکولوژی و پیوند سلولهای بنیادی

 اخبار

 ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
     سمینار یک روزه بانک های اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز و نحوه تعیین اهدا کننده ی پیوند سلول های بنیادی

سمینار یک روزه بانک های اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز و نحوه تعیین اهدا کننده ی پیوند سلول های بنیادی، بیست و هشت فرودین ماه سال 1399در تهران بیمارستان شریعتی برگزار خواهد شد.

برگزار کننده:  مرکز تحقیقات هماتولوژی انکولوژی و پیوند سلول های بنیادی

محورهای سمینار:

  • حداقل الزامات تاسیس بانک اهداکنندگان سلول های بنیادی خونساز
  • بهینه سازی روش های جذب اهداکنندگان
  • چرخه کاری بانک اهداکنندگان  سلول های بنیادی خونساز
  • الزامات قانونی مرتبط با بانک اهداکنندگان سلول های بنیادی خونساز
  • ارزیابی سلامت اهداکنندگان
  • نحوه انتخاب اهداکنندگان سلول های بنیادی غیر منسوب و آزمایش های مرتبط با آن
  • بررسی  Anti HL-Ab  در پیوند سلول های بنیادی خونساز

علاقه‌مندان جهت شرکت در این سمینار و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره  021-84902669 و ارتباط برقرار نمایند.

 

www.horcsct.ir

http://iscdp.tums.ac.ir

 

More...